A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 5.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia

Wysokość Słońca w momencie górowania
Wysokość Słońca w momencie górowania

Symulacja przedstawia wysokość Słońca w momencie górowania. Przesuwając suwak, możemy obserwować węd...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4835
2010-11-15
Klimat morski i kontynentalny. Cyrkulacja monsunowa
Klimat morski i kontynentalny. Cyrkulacja monsunowa

Ekran interaktywny przedstawiający różnice pomiędzy morską a kontynentalną odmianą klimatu. Uczeń za...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6017
2010-11-15
Szerokość geograficzna a klimat. Strefowość klimatu
Szerokość geograficzna a klimat. Strefowość klimatu

Ekran interaktywny omawiający zależność między kątem padania promieni słonecznych a strefowością kli...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5054
2010-11-15
Pogoda i klimat
Pogoda i klimat

Ekran interaktywny omawiający problematykę parametrów pogody. Pokazano, przy pomocy jakich instrumen...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
10303
2010-11-15
Zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe
Zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe

Ekran interaktywny przedstawiający zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe polskich pojezierzy....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5164
2010-11-15
Kalendarz
Kalendarz

Ekran interaktywny porównujący dwa kalendarze stosowane obecnie - kalendarz juliański oraz gregoriań...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5433
2010-11-15
Strefy oświetlenia Ziemi
Strefy oświetlenia Ziemi

Ekran interaktywny przedstawiający rozkład stref oświetlenia Ziemi. Uczeń przyporządkowuje strefom o...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
9342
2010-11-15
Wysokość górowania Słońca
Wysokość górowania Słońca

Ekran interaktywny przedstawiający metodę obliczenia wysokości górowania Słońca w dowolnym miejscu n...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6038
2010-11-15
Pory roku
Pory roku

Ekran interaktywny przedstawiający następstwo pór roku na Ziemi. Podana jest definicja równonocy ora...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
7295
2010-11-15
Istota ruchu obiegowego Ziemi
Istota ruchu obiegowego Ziemi

Ekran interaktywny utrwalający wiadomości z zakresu ruchu obiegowego Ziemi. Uczeń poznaje definicje:...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4958
2010-11-15
Dowody i następstwa ruchu obrotowego Ziemi
Dowody i następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Ekran interaktywny przypominający główne fakty dotyczące ruchu obrotowego Ziemi. W animacji przedsta...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
8119
2010-11-15