ZalogujZarejestruj

829 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

W grupie raźniej
10821
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9989
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Role społeczne
8546
2015-05-12
Role społeczne
Karta pracy w trzech wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów jest określenie ról odgrywanych przez członków grupy ważnych ze zwzględu na realizację zadania i dla współżycia rozwoju grupy, ale także tych, kt&oa...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Cechy pozytywne
9003
2015-05-12
Cechy pozytywne
Karta pracy pozwalająca na wskazanie tych zalet każdego członka zespołu, które przyczyniły się do efektywnej współpracy.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
14261
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
14585
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Słup ogłoszeniowy
10247
2015-05-12
Słup ogłoszeniowy
Karta pracy w pięciu wersjach o tym samym poziomie trudności, przeznaczona do pracy w grupach. Zadaniem każdego zespołu jest uważne odczytanie ogłoszenia zamieszczonego na karcie oraz wypisanie pożądanych cech kandydata.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
List motywacyjny
10659
2015-05-12
List motywacyjny
Karta pracy – szablon listu motywacyjnego do uzupełnienia przez uczniów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
 Spotkanie z mamą
4032
2015-05-12
Spotkanie z mamą
Karta pracy zawiera opis scenki pantomimicznej do odegrania przez dwie pary uczniów. Karta ma dwie wersje o tym samym poziomie trudności.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Żywe rzeźby
4121
2015-05-12
Żywe rzeźby
"Karta pracy powiązana z nagraniem. Zadaniem uczniów, pracujących w grupach, jest przedstawienie w formie „żywej rzeźby” wskazanego fragmentu słuchowiska. Karta ma pięć wersji o tym samym poziomie trudności."
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Być człowiekiem
8121
2015-05-12
Być człowiekiem
Karta pracy powiązana z filmem. Uczniowie wykonują zadania przy użyciu komputera i narzędzi internetu: określają miejsca, w których działa Polska Akcja Humanitarna, wskazują możliwości jej wspierania, a także redagują tekst zachęcający do zostania ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski
Z empatią na co dzień
9308
2015-05-12
Z empatią na co dzień
Karta pracy powiązana z zabawą pantomimiczną/dramą, umożliwiająca analizę odegranej scenki metodą „sześciu myślowych kapeluszy” de Bono. Karta ma sześć wersji i służy działaniom grupowym: każdy zespół otrzymuje inny wariant karty, co je...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski
Szukaj poza portalem: