ZalogujZarejestruj

4 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Wyniki wyszukiwania ""sprawdziany""

Zawęź wyniki

Sprawdzian z języka rosyjskiego cz. 2
12705
2010-11-15
Sprawdzian z języka rosyjskiego cz. 2
Sprawdziany z języka rosyjskiego dla klasy V szkoły podstawowej, sprawdzające utrwalenie materiału z tematu poświęconego zakupom.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
81382
2010-11-15
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
Sprawdzian, na którym uczniowie muszą wykazać się umiejętnością dodawania i odejmowania w zakresie 20, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, zapisywania działań oraz rozwiązywania zadań tekstowych.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Sprawdziań wiadomości i umiejętności dla uczniów klas III. Czytanie ze zrozumieniem
58247
2010-11-15
Sprawdziań wiadomości i umiejętności dla uczniów klas III. Czytanie ze zrozumieniem
Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klasy trzeciej. Sprawdza on umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, rozpoznawania części mowy (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki), adresowani k...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem
22097
2010-11-15
Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem
Uczniowie muszą wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tekście, wyodrębniania z tekstu poznanych części mowy, znajomością nazw i kolejności występowania dni tygodnia oraz umiejętnością porządkowania wyrazów w ...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna
Szukaj poza portalem: