A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

40 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Punkt podstawy programowej 6.2.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Archaizacja
Archaizacja

Film to krótki wykład dr. Bogusława Bednarka na temat archaizacji.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7652
2013-07-22
Mówimy to samo inaczej, czyli rzecz o archaizmach
Mówimy to samo inaczej, czyli rzecz o archaizmach

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie utrwalają pojęcia archaizacja i archaizm oraz doskonal...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
9004
2013-07-22
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?
Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu?

Przedstawienie zależności, jakie zachodzą między treścią a zakresem wyrazu oraz elementy składające ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4515
2010-11-15
Czy znam skróty i skrótowce?
Czy znam skróty i skrótowce?

Karta pracy ucznia zawierająca ćwiczenia sprawdzające i utrwalające znajomość skrótów i skrótowców p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
22162
2010-11-15
Swoim własnym językiem – czyli o gwarze środowiskowej.
Swoim własnym językiem – czyli o gwarze środowiskowej.

Scenariusz prezentuje lekcję, podczas której uczniowie przyswajają sobie pojęcie gwary środowiskowej...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3068
2010-11-15
O tym, co sobie pożyczyliśmy z innych języków
O tym, co sobie pożyczyliśmy z innych języków

Scenariusz dotyczy zajęć, na których uczniowie poznają rodzaje zapożyczeń. Grupują przykłady zapożyc...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3235
2010-11-15
Jak powstają nowe wyrazy?
Jak powstają nowe wyrazy?

Scenariusz zajęć służących wprowadzeniu pojęć: słowotwórstwo, neologizm oraz wskazaniu rodzajów neol...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
5237
2010-11-15
Nawijka o neologizmach, czyli o nowych wyrazach we współczesnym języku
Nawijka o neologizmach, czyli o nowych wyrazach we współczesnym języku

Scenariusz lekcji dotyczy neologizmów artystycznych i zapożyczeń. Uczniowie szukają zapożyczeń w jęz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7179
2010-11-15
Rozprawka jako pisemna forma wypowiedzi
Rozprawka jako pisemna forma wypowiedzi

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów II klasy gimnazjum. Wprowadza nową formę wypowiedzi, jaką j...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4471
2010-11-15
Neologizmy i ich rodzaje
Neologizmy i ich rodzaje

Karta pracy przeznaczona do pracy podczas oglądania prezentacji PowerPoint. Podczas pracy przed komp...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4576
2010-11-15
Wyraz, rodzina wyrazów
Wyraz, rodzina wyrazów

Tablica przedstawia wykres podziału wyrazów na podstawowe i pochodne, wyjaśnienie pojęcia "rodziny w...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
16566
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości przed klasówką – synonimy, antonimy, homonimy i neologizmy
Powtórzenie wiadomości przed klasówką – synonimy, antonimy, homonimy i neologizmy

Lekcja jest powtórzeniem wiadomości o antonimach, synonimach, neologizmach. Cały czas lekcyjny przez...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
24273
2010-11-15