A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 5.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

Articles
Articles

Materiał zawiera informacje o articles oraz zadania wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4590
2010-11-15
Can you ride a bicycle?
Can you ride a bicycle?

Test sprawdzający znajomość podstawowych zwrotów dotyczących umiejętności oraz tworzenie zdań pytają...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
3608
2010-11-15
Can you ride a bicycle?
Can you ride a bicycle?

Karta pracy ucznia do wprowadzenia i utrwalenia czasownika modalnego „can”. Poziom podstawowy.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4563
2010-11-15
The Story of Fidgety Philip
The Story of Fidgety Philip

Scenariusz do wprowadzenia słownictwa dotyczącego dobrego wychowania, struktury ‘to be able to’ w cz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4690
2010-11-15
Kalendarz – język angielski
Kalendarz – język angielski

Materiał zawiera nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku w języku angielskim i zadania pozwalające na...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4382
2010-11-15
Shopping – słownictwo związane z zakupami i rodzajami sklepów
Shopping – słownictwo związane z zakupami i rodzajami sklepów

Celem lekcji jest poznanie słownictwa nazywającego rodzaje sklepów i czynności związanych z zakupami...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
5293
2010-11-15
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego

Kartę można zastosować do obserwacji postępów ucznia w nauce języka niemieckiego; może ona też być p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
17322
2010-11-15
Powinienem pomagać rodzicom - czasowniki modalne w języku niemieckim
Powinienem pomagać rodzicom - czasowniki modalne w języku niemieckim

Scenariusz lekcji języka niemieckiego, który zawiera ćwiczenia utrwalające związane z czasownikami m...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
5902
2010-11-15
Sprawdzian diagnozujący na rozpoczęcie drugiego roku nauki języka niemieckiego – klasa 6
Sprawdzian diagnozujący na rozpoczęcie drugiego roku nauki języka niemieckiego – klasa 6

Sprawdzian diagnozujący stopień opanowania wiadomości na podstawie podręcznika „ Der, die, das-neu”....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
18315
2010-11-15
Present Simple
Present Simple

Tablica przedstawiająca budowę i zastosowanie czasu Present Simple.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
10964
2010-11-15
At, on, in
At, on, in

Scenariusz lekcji z języka angielskiego, której celem jest poznanie przedimków at, on i in i wyrażeń...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4619
2010-11-15
Pronouns
Pronouns

Celem lekcji jest poznanie zaimków (głównie dzierżawczych). Uczniowie czytają tekst ukazujący zastos...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
3477
2010-11-15