ZalogujZarejestruj

50 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 7.6 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


    Demografia Polski
8289
2013-11-23
Demografia Polski
Przedstawienie danych dotyczących demografii Polski: liczba ludności, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia oraz wyjaśnienie poszczególnych pojęć. Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, zgonów i ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Demografia Polski - karta pracy
9644
2013-11-23
Demografia Polski - karta pracy
Tworzenie wykresów obrazujących zmiany liczny ludności oraz przyrost naturalny, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Demografia Polski - ćwiczenie
6055
2013-11-23
Demografia Polski - ćwiczenie
Opisuje rozkład demograficzny w Polsce na przykładach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
18735
2013-10-31
"Lekcja z klimatem" - Pakiet edukacyjny, scenariusze lekcji i materiały pomocnicze
Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań obecnych czasów, dlatego niezbędna jest rzetelna edukacja w tym zakresie, dotycząca klimatu, jego zmian oraz możliwości zapobiegania im. Przygotowane scenariusze są źródłem wiedzy oraz fachow...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Wiedza o społeczeństwie
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
13059
2010-11-15
Galeria ilustracji z Zielnika Szymona Syreniusza
Zasób zawiera ilustracje z zielnika Szymona Syreniusza
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia, Język polski
Galeria odwzorowań kartograficznych
6188
2010-11-15
Galeria odwzorowań kartograficznych
Zasób zawiera ilustracje dotyczące odwzorowań kartograficznych
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Liczba mieszkańców województw z uwzględnieniem wg płci w 2003 r.
4164
2010-11-15
Liczba mieszkańców województw z uwzględnieniem wg płci w 2003 r.
Schemat przedstawia mapę Polski z podziałem na województwa, która obrazuje liczbę mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych oraz za pomocą kartodiagramu przedstawiono wartości dotyczące ilości kobiet i mężczyzn...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Zróżnicowanie ludności Polski pod względem narodowościowym i religijnym
8880
2010-11-15
Zróżnicowanie ludności Polski pod względem narodowościowym i religijnym
Prezentacja przedstawia główne mniejszości narodowe występujące w Polsce, wraz ze wskazaniem większych skupisk ludności. Ukazane są także główne grupy religijne, ich udział procentowy w ludności Polski oraz symbole tych religii.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Piramida wieku i płci ludności Polski w roku 2003
11274
2010-11-15
Piramida wieku i płci ludności Polski w roku 2003
Schemat przedstawia piramidę wieku i płci ludności w 2003 roku. Ukazany jest również podział na ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Liczba ludności Polski na tle Europy i świata
7765
2010-11-15
Liczba ludności Polski na tle Europy i świata
Przedstawiono obecną liczbę ludności w porównaniu z krajami Europy. Ukazano zmiany liczby ludności w Polsce na przestrzeni 70 lat wraz z wyjaśnieniem przyczyn wzrostu tej liczby i obecnego jej zahamowania oraz skutki „starzenia się społeczeńs...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Liczba ludności Polski na tle państw Europy w 2003 r.
8860
2010-11-15
Liczba ludności Polski na tle państw Europy w 2003 r.
Schemat przedstawia wykres i tabelę ukazujące największe pod względem liczby ludności państwa Europy.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
8521
2010-11-15
Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
Lekcja umożliwia poznanie ilościowych i jakościowych metod prezentacji zjawisk geograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: