A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

37 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 10.7

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia


    Urząd pracy
Urząd pracy

Obrazy przedstawiające bezrobocie rejestrowe w Polsce w latach 2011-2012, stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych oraz inne zagadnienia związane z problemem bezrobocia.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6757

    Problemy na rynku pracy w Polsce
Problemy na rynku pracy w Polsce

Omówienie problemów na rynku pracy w Polsce oraz we własnym regionie. Wskazanie przyczyn bezrobocia w Polsce oraz ich społecznych i ekonomicznych skutków.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5913

    Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie
Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie

Ćwiczenie polegające na omówieniu zmiany w strukturze bezrobocia w Polsce po 1989 roku oraz przyczyn bezrobocia.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
7093
Obrazy przedstawiające gospodarkę Niemiec
Obrazy przedstawiające gospodarkę Niemiec

Obrazy przedstawiające: cechy środowiska naturalnego Niemiec, rozwinięte gałęzie produkcji Niemiec, eksport i import kraju, inne dziedziny gospodarki, znaczenie Niemiec w rozwoju gospodarczym Europy i świata, stan środowiska

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
7645
Rozwój gospodarczy Niemiec
Rozwój gospodarczy Niemiec

Przypomnienie wiadomości o rozwoju gospodarczym. Wskazanie głównych czynników rozwoju gospodarczego. Na czym polega dynamiczny rozwój gospodarczy Niemiec.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5319
Produkcja samochodów w krajach dziewięciu największych producentów
Produkcja samochodów w krajach dziewięciu największych producentów

Obliczanie udziału procentowego poszczególnych krajów w światowej produkcji samochodów, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
3325

    Rodzaje usług w Polsce - prezentacja
Rodzaje usług w Polsce - prezentacja

Prezentacja przestawiająca rozmieszczenie center usług w Polsce oraz ich podział według przeznaczenia.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
12089

    Rodzaje usług w Polsce - ćwiczenie
Rodzaje usług w Polsce - ćwiczenie

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu usług transportowych.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4609

    Rodzaje usług w Polsce
Rodzaje usług w Polsce

Wyjaśnienie definicji usług oraz wskazanie rodzajów usług. Wyjaśnienie szybkiego rozwoju usług w Polsce oraz we własnym regionie.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4385

    Źródła energii - Prezentacja
Źródła energii - Prezentacja

Prezentacja przestawiająca zagadnienia związane z wykorzystaniem źródeł energii w Polsce.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
8671

  Pierwotne źródła energii
Pierwotne źródła energii

Wyjaśnienie czym są alternatywne źródła energii oraz wskazanie różnic między odnawialnymi a nieodnawialnymi źródłami energii. Przedstawienie struktury wykorzystania źródeł energii w Polsce oraz ocena jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego. ...

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
3059

    Źródła energii - Ćwiczenie
Źródła energii - Ćwiczenie

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu źródeł energii w Polsce.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
3936