A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

35 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Fizyka Punkt podstawy programowej 2.9

Podstawa programowa do przedmiotu:  Fizyka

Prędkość, droga, czas – analiza informacji
Prędkość, droga, czas – analiza informacji

Wypełniając schemat 9b uczniowie czytają dane podane na wykresie drogi, obliczają prędkości. Analizują treść zadania tekstowego na prędkość, drogę i czas i uzupełniają treść poleceń do zadania.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6685
Prędkość, droga i czas
Prędkość, droga i czas

Wypełniając schemat 9a uczniowie zamieniają jednostki prędkości według wzoru. Korzystając z  na S, v, t uzupełniają tabelę, zamieniając jednocześnie jednostki.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
5391
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajny prostoliniowy

Materiał definiuje ruch jednostajny prostoliniowy. Oprócz definicji podano przykładowe zadanie wraz z rozwiązaniem oraz wykres ruchu.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
5982
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
Prędkość chwilowa i prędkość średnia

Schemat zwraca uwagę na różnicę występującą pomiędzy prędkością średnią a chwilową. Podano przykład wyznaczania prędkości średniej dla ruchu ciała zmiennego w czasie.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6083
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajny prostoliniowy

Za pomocą schematu przedstawiono definicję oraz podstawowe wzory dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. Zwrócono uwagę na to, iż drogi przebyte w jednakowych odstępach czasu są równe.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
17551
Wprowadzamy układ odniesienia
Wprowadzamy układ odniesienia

Scenariusz lekcji fizyki, w trakcie której uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu przekonują się, że wprowadzenie układu odniesienia jest konieczne oraz, że ruch i spoczynek są względne. Scenariusz jest drugą...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3077
Problemy przy opisie ruchu
Problemy przy opisie ruchu

Podczas lekcji uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu doświadczają trudności w jego jednoznacznym opisaniu, przyswajają sobie podstawowe pojęcia używane przy jego opisie oraz nabierają przekonania o konieczności wprowadzenia ...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3341
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał

Uczniowie w formie konkursu powtarzają wiadomości o ruchu ciał. Konkurs składa się z trzech rund. Każda runda konkursu poświęcona jest innemu zagadnieniu: definicjom, pojęciom i wielkościom, wzorom i zależnościom oraz zadaniom rachunkowym. Scenariusz jest...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
6898
Matematyka - doskonały język opisu
Matematyka - doskonały język opisu

Uczniowie poznają wyrażenia algebraiczne, którymi można opisać ruchy ciał oraz zdefiniować pojęcia stosowane w opisie. Uczniowie zapoznają się ze sposobami zapamiętywania wzorów oraz stosowania ich w zadaniach rachunkowych. Scenariusz jest d...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2902
Nazwijmy to prędkość
Nazwijmy to prędkość

Podczas lekcji uczniowie ugruntują swoje rozumienie pojęcia prędkości i jednostki prędkości, a także zrozumieją różnice między wektorem prędkości, a wartością tego wektora. Scenariusz jest szóstą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruch...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2117
Ruchy ze zmienną prędkością
Ruchy ze zmienną prędkością

Podczas lekcji uczniowie obserwują ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony oraz analizują wyniki wykonanych pomiarów. Samodzielnie formułują wnioski dotyczące ruchu jednostajnie zmiennego. Poznają pojęcia prędkości chwilowej i średniej. ...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2771
Ruch jednostajny
Ruch jednostajny

Podczas lekcji uczniowie badają ruch jednostajny wykonując samodzielnie doświadczenia oraz analizę ich wyników. Scenariusz jest piątą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruchu” dotyczących opisu ruchu ciał.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3429