A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

7 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Fizyka Punkt podstawy programowej 1.8

Podstawa programowa do przedmiotu:  Fizyka

Rozciąganie sprężyny
Rozciąganie sprężyny

Symulacja pozwala zobaczyć zależność pomiędzy siłą a rozciągnięciem.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3248
Ciepło
Ciepło

Animacja definiuje ciepło właściwe, tzn. ciepło potrzebne do podniesienia temperatury 1kg substacji o 1 stopień Celsjusza lub Kelwina.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2924
Jak skutecznie się uczyć przedmiotów ścisłych, np. fizyki, aby osiągnąć wyznaczony cel?
Jak skutecznie się uczyć przedmiotów ścisłych, np. fizyki, aby osiągnąć wyznaczony cel?

Sposoby organizacji pracy własnej ucznia.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
7016
Ciśnienie powietrza
Ciśnienie powietrza

E-lekcja wprowadza pojęcie ciśnienia atmosferycznego, jednostek oraz sposobów pomiaru i jego podawania dla miejsc znajdujących się na różnych wysokościach. Wyjaśnia istotę zmiany ciśnienia i gęstości powietrza w zależności od zmiany wysokośc...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3406
Ciśnienie a wysokość
Ciśnienie a wysokość

Ekran wprowadza informacje o zależności gęstości powietrza od wysokości. Wyjaśnia, że tylko w niewielkim zakresie wysokości można przyjąć, iż zmiana ciśnienia na każdy metr wysokości jest stała. Sprawdza umiejętność prawidłowego wskazania wykresu zależnoś...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2716
Siła a wydłużenie. Wytrzymałość.
Siła a wydłużenie. Wytrzymałość.

Wiedza z ekranu wprowadza zagadnienie proporcjonalnego do wartości siły rozciągającej wydłużenia ciała. Przybliża jak zmienia się właściwość sprężysta w plastyczną oraz kruchą ciała po przyłożeniu i zwiększeniu siły. Definiuje i objaśnia prawo Hooke&rsquo...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2432
Mierzenie sił
Mierzenie sił

Lekcja wprowadza prawo Hooke’a, omawia jego istotę oraz zastosowanie. Wprowadza pojęcie siłomierza, przybliża jego budowę i zasadę działania (zależność pomiędzy stopniem wydłużenia sprężyny od siły i materiału, z jakiego została zbudowana). Uczeń do...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
5089