A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""prawo archimedesa""


Wyporność
Wyporność

Wyjaśnienie czym jest siła wyporu i od czego zależy. Omówienie i praktyczne wykorzystanie prawa Archimedesa.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
9043
Wanna Archimedesa
Wanna Archimedesa

Film przedstawiający praktyczne zastosowania prawa Archimedesa.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
10839
Prawo Archimedesa
Prawo Archimedesa

Na schemacie przedstawiono prawo Archimedesa oraz pojęcie siły wyporu. Opisano również warunki, przy spełnieniu których ciało pływa na powierzchni, na dowolnej głębokości lub tonie.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
22822
Prawo Archimedesa
Prawo Archimedesa

Schemat przedstawia prawo Archimedesa, które mówi, iż na każde ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) działa siła wyporu skierowana pionowo do góry, równa liczbowo ciężarowi płynu wypartego przez ciało. Dzięki materiałowi ...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4723
Siła wyporu
Siła wyporu

Definicja pojęcia gęstości. Zależności pomiędzy siłą wyporu a gęstością cieczy a objętością ciała. Wyznaczenie wzoru na siłę wyporu.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4088
Badanie prawa Archimedesa
Badanie prawa Archimedesa

Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie wykonują doświadczenia i obliczenia pozwalające im sformułować prawo Archimedesa oraz zbadać, od czego zależy siła wyporu. Scenariusz jest szóstą częścią cyklu lekcji „Zagadka Kartezjusza&rdq...

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
5345
Dlaczego statki nie toną?
Dlaczego statki nie toną?

Film przedstawiający kilka doświadczeń związanych z  prawem Archimedesa.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
17551
Obliczanie siły wyporu
Obliczanie siły wyporu

Zapoznaie się z metodą obliczania siły wyporu przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3843
Wyznaczanie siły wyporu
Wyznaczanie siły wyporu

Omówienie czym jest siła wyporu. Jakie ciśnienia działają przy sile wyporu. Prawo Archimedesa oraz przykłady działania sił wyporu w cieczy i gazie.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3686
Właściwości hydrostatyczne cieczy – prawo Archimedesa
Właściwości hydrostatyczne cieczy – prawo Archimedesa

Tablica przedstawia definicję prawa Archimedesa wraz z ilustracją i wzorem. Dodatkowo opisuje zachowanie się cieczy w naczyniach połączonych.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
7897
Co pływa, a co tonie?
Co pływa, a co tonie?

Prezentacja przedstawiająca działanie siły wyporu dla różnych ciał zanurzonych w cieczy. Zdefiniowanie pojęcia gęstości.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3498
Siły wyporu
Siły wyporu

Prezentaja przedstawiająca zagadnienia związane z siłą wyporu oraz prawem Archimedesa.

Gimnazjum
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4362