A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

192 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""tablica poglądowa""


Pronouns
Pronouns

Tablica poglądowa przedstawiająca podział zaimków angielskich.

2804
2010-11-15
Used to - konstrukcja gramatyczna
Used to - konstrukcja gramatyczna

Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i zastosowanie konstrukcji gramatycznej ‘used to’.

3966
2010-11-15
Papieże reformatorzy
Papieże reformatorzy

Tablica poglądowa służy jako pomoc w realizacji tematu i przedstawieniu uczniom sylwetek papieży ref...

4562
2010-11-15
Podstawy organizacji etycznej
Podstawy organizacji etycznej

Tablica poglądowa służy pomocy w realizacji tematu dotyczącego poszczególnych działów etyki.

3704
2010-11-15
Rola Arystotelesa w etyce
Rola Arystotelesa w etyce

Tablica poglądowa służy pomocy w realizacji tematu dotyczącego omawiania postaci Arystotelesa.

4888
2010-11-15
Futur proche
Futur proche

Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i użycie futur proche.

3708
2010-11-15
Czas L'Imparfait
Czas L'Imparfait

Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i użycie czasu Imparfait.

3144
2010-11-15
Present Perfect
Present Perfect

Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i zastosowanie czasu Present Perfect.

7054
2010-11-15
Periodyzacja, czyli podział na epoki
Periodyzacja, czyli podział na epoki

Tablica poglądowa zawarta w tytule Periodyzacja, czyli podział na epoki.

16094
2010-11-15
Przymiotniki nieregularne – stopniowanie
Przymiotniki nieregularne – stopniowanie

Tablica poglądowa przedstawiająca odmianę nieregularnych przymiotników.

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
9770
2010-11-15
Tablica poglądowa. Pisownia wyrazów z rz
Tablica poglądowa. Pisownia wyrazów z rz

Tablica poglądowa porządkująca wiadomości na temat pisowni wyrazów z „rz”.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4192
2010-11-15
Pisownia wyrazów z „u”
Pisownia wyrazów z „u”

Tablica poglądowa porządkująca wiadomości na temat pisowni wyrazów z „u”.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4070
2010-11-15