A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

21 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""równy""


Stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników

Animacja przedstawia przykłady regularnego, nieregularnego i opisowego stopniowania przymiotników, z...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
16389
2013-11-28
Rozwiązanie algebraiczne
Rozwiązanie algebraiczne

Animacja przedstawia wagę, na której znajdują się odważniki. Omawia rozwiązanie algebraiczne.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2417
2010-11-15
Ciekawostka matematyczna
Ciekawostka matematyczna

Animacja przedstawia sposób sprawdzenia, czy mamy do czynienia z liczbą i jej odwrotnością.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2240
2010-11-15
Porównywanie kątów
Porównywanie kątów

Animacja omawia porównywanie dwóch kątów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3292
2010-11-15
Konstrukcja kąta
Konstrukcja kąta

Animacja pokazuje, jak skontruować drugi taki sam kąt.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4410
2010-11-15
Równania
Równania

Animacja omawia tworzenie i rozwiązywanie równań liniowych.

3410
2010-11-15
Sprawnie, sprawniej, najsprawniej… stopniujemy przymiotniki!
Sprawnie, sprawniej, najsprawniej… stopniujemy przymiotniki!

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie kształcą umiejętność stopniowania przymiotników, z uwz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7279
2013-11-28
Odwrotność liczby wymiernej
Odwrotność liczby wymiernej

Ekran interaktywny przedstawia, na czym polega odwrotność liczb wymiernych i całkowitych, a także ob...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4578
2010-11-15
Stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu gramatyki języka polskiego podczas których uczniowie poznają zasa...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
12652
2010-11-15
Comparison of adjectives
Comparison of adjectives

Prezentacja wprowadzająca zagadnienie stopniowania przymiotników - stopień wyższy i najwyższy.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4445
2010-11-15
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Stopniowanie przymiotników i przysłówków

Lekcja ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania części mowy i poprawnej ich odmiany według ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
11941
2010-11-15
Odganij matematyczne pojęcia! - 6
Odganij matematyczne pojęcia! - 6

Quiz interaktywny - zadaniem ucznia jest odgadnięcie na podstawie eliminacji liter słów związanych z...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
2755
2017-02-16