ZalogujZarejestruj

13 zasobów Wyniki wyszukiwania ""prawo archimedesa""

Zawęź wyniki

Wyporność
9043
2013-12-02
Wyporność
Wyjaśnienie czym jest siła wyporu i od czego zależy. Omówienie i praktyczne wykorzystanie prawa Archimedesa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Wanna Archimedesa
10839
2013-12-02
Wanna Archimedesa
Film przedstawiający praktyczne zastosowania prawa Archimedesa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Prawo Archimedesa
22822
2010-11-15
Prawo Archimedesa
Na schemacie przedstawiono prawo Archimedesa oraz pojęcie siły wyporu. Opisano również warunki, przy spełnieniu których ciało pływa na powierzchni, na dowolnej głębokości lub tonie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Prawo Archimedesa
4723
2010-11-15
Prawo Archimedesa
Schemat przedstawia prawo Archimedesa, które mówi, iż na każde ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) działa siła wyporu skierowana pionowo do góry, równa liczbowo ciężarowi płynu wypartego przez ciało. Dzięki materiałowi ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Siła wyporu
4088
2013-11-23
Siła wyporu
Definicja pojęcia gęstości. Zależności pomiędzy siłą wyporu a gęstością cieczy a objętością ciała. Wyznaczenie wzoru na siłę wyporu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Badanie prawa Archimedesa
5345
2010-11-15
Badanie prawa Archimedesa
Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie wykonują doświadczenia i obliczenia pozwalające im sformułować prawo Archimedesa oraz zbadać, od czego zależy siła wyporu. Scenariusz jest szóstą częścią cyklu lekcji „Zagadka Kartezjusza&rdq...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Dlaczego statki nie toną?
17551
2013-12-02
Dlaczego statki nie toną?
Film przedstawiający kilka doświadczeń związanych z  prawem Archimedesa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Obliczanie siły wyporu
3843
2013-11-23
Obliczanie siły wyporu
Zapoznaie się z metodą obliczania siły wyporu przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Wyznaczanie siły wyporu
3686
2013-11-23
Wyznaczanie siły wyporu
Omówienie czym jest siła wyporu. Jakie ciśnienia działają przy sile wyporu. Prawo Archimedesa oraz przykłady działania sił wyporu w cieczy i gazie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Właściwości hydrostatyczne cieczy – prawo Archimedesa
7897
2010-11-15
Właściwości hydrostatyczne cieczy – prawo Archimedesa
Tablica przedstawia definicję prawa Archimedesa wraz z ilustracją i wzorem. Dodatkowo opisuje zachowanie się cieczy w naczyniach połączonych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Co pływa, a co tonie?
3498
2013-11-23
Co pływa, a co tonie?
Prezentacja przedstawiająca działanie siły wyporu dla różnych ciał zanurzonych w cieczy. Zdefiniowanie pojęcia gęstości.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Siły wyporu
4362
2013-11-23
Siły wyporu
Prezentaja przedstawiająca zagadnienia związane z siłą wyporu oraz prawem Archimedesa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szukaj poza portalem: