A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

56 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""poradniki""


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej
Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

Poradnik zawiera opis podstawowych zasad tworzenia prezentacji multimedialnych, przedstawionych na p...

5142
2010-11-15
Analiza i opis przypadku - Ania
Analiza i opis przypadku - Ania

Studium przypadku uczennicy zaniedbanej środowiskowo.

7303
2010-11-15
Odrzucenie uczennicy przez klasę szkolną
Odrzucenie uczennicy przez klasę szkolną

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego.

7330
2010-11-15
Ocenianie metodą średniej ważonej
Ocenianie metodą średniej ważonej

Omówienie sposobu oceniania uczniów na lekcjach matematyki metodą średniej ważonej.

2528
2010-11-15
Część III - Integracja dziecka niepełnosprawnego
Część III - Integracja dziecka niepełnosprawnego

Omówienie form i efektów nauczania integracyjnego.

3715
2010-11-15
Analiza i opis przypadku - Kasia
Analiza i opis przypadku - Kasia

Studium przypadku ucznia zaniedbanego środowiskowo.

7130
2010-11-15
Prace długoterminowe z matematyki
Prace długoterminowe z matematyki

Materiał dotyczy sposobu przeprowadzania prac długoterminowych z matematyki wraz z podaniem przykład...

5781
2010-11-15
Instrukcja pracy w grupie
Instrukcja pracy w grupie

Szablon pokazuje, jak należy organizować pracę w grupie i oceniać wyniki pracy zespołowej.

4160
2010-11-15
Poradnik dla nauczycieli matematyki klasy III trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą
Poradnik dla nauczycieli matematyki klasy III trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą

Propozycja, jak planować pracę dydaktyczną w klasie III liceum – treści materiału oraz jego rozkład ...

2412
2010-11-15
Poradnik metodyczny do nauczania informatyki z wykorzystaniem Pakietu dydaktycznego do nauki algorytmiki i programowania,Numer 1
Poradnik metodyczny do nauczania informatyki z wykorzystaniem Pakietu dydaktycznego do nauki algorytmiki i programowania,Numer 1

Poradnik metodyczny do Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania. Część pierwsz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka
3627
2010-11-15
Nauczanie o ładzie przestrzennym w szkole jako niezbędnym elemencie kształtowania wrażliwości estetycznej
Nauczanie o ładzie przestrzennym w szkole jako niezbędnym elemencie kształtowania wrażliwości estetycznej

Poradnik - nauczanie o ładzie przestrzennym w szkole jako niezbędnym elemencie kształtowania wrażliw...

3680
2010-11-15
Problem związany z rozwiązywaniem zadań dotyczących stężenia procentowego
Problem związany z rozwiązywaniem zadań dotyczących stężenia procentowego

Uczniowie często mają kłopoty z rozwiązywaniem zadań dotyczących stężeń procentowych. Opisałam, w ja...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2337
2010-11-15