A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

59 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""określenie""


Określenie w zdaniach rozwiniętych.
Określenie w zdaniach rozwiniętych.

Karta pracy na lekcję, na której uczniowie poznają nowe pojęcia: określenie, zdanie pojedyncze rozwi...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
5677
2010-11-15
Określenie przekładni transformatorów
Określenie przekładni transformatorów

Ekran interaktywny, ćwiczenie wprowadzający wzory na przekładnię transformatora dla danego układu p...

2514
2010-11-15
Przydawka – przyjaciółka rzeczownika.
Przydawka – przyjaciółka rzeczownika.

Tablica utrwalająca wiadomości o przydawce, wskazanie przydawek w zdaniu, cechy przydawki.

7114
2010-11-15
Określenie w zdaniach rozwiniętych
Określenie w zdaniach rozwiniętych

Scenariusz lekcji, na której uczniowie poznają nowe pojęcia: określenie, zdanie pojedyncze rozwinięt...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4003
2010-11-15
Arkusz ewaluacji - projekt witryny internetowej
Arkusz ewaluacji - projekt witryny internetowej

Arkusz ewaluacji umożliwia określenie stopnia realizacji założeń projektu. Powiązany jest ze scenari...

2671
2010-11-15
Argumentum: Quomodo Asclepiades aegros curaverit. Gerundium – ciąg dalszy
Argumentum: Quomodo Asclepiades aegros curaverit. Gerundium – ciąg dalszy

Scenariusz dotyczy struktury gramatycznej gerundium – cd.

5162
2010-11-15
Kogo widzę w lustrze?
Kogo widzę w lustrze?

Karta pracy umożliwiająca dostrzeżenie przez uczniów własnej wyjątkowości. Ich zadaniem jest określe...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
5724
2015-05-12
Czy stosowane przeze mnie metody poprawiają efektywność edukacji matematycznej uczniów?
Czy stosowane przeze mnie metody poprawiają efektywność edukacji matematycznej uczniów?

Praca badawcza, której celem było: określenie wpływu metod aktywizujących na przyswajanie wied...

3199
2010-11-15
O wyższości Chopina nad Mandaryną
O wyższości Chopina nad Mandaryną

Poprzez interpretację asocjacyjną określenie cech kultury masowej i wyższej. Na zajęciach słucha się...

3436
2010-11-15
Symetralna odcinka
Symetralna odcinka

Uczniowie poznają pojęcie symetralnej odcinka, porównują różne definicje tego pojęcia – zwracają uwa...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3010
2010-11-15

        Urbanizacja w Chinach
Urbanizacja w Chinach

Określenie położenia geograficznego Chin. Charakterystyka ludności Chin. Wyjaśnienie nierów...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5179
2013-11-23

        Kontrasty społeczne i gospodarcze Indii
Kontrasty społeczne i gospodarcze Indii

Określenie położenia geograficznego Indii. Omówienie warunków naturalnych w Indiach. Opisan...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
9805
2013-11-23