A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

15 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""izrael""        Bliski Wschód - ćwiczenie
Bliski Wschód - ćwiczenie

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu głównych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
8215
2013-11-23

        Bliski Wschód - prezentacja
Bliski Wschód - prezentacja

Prezentacja przedstawiająca światowe zasoby ropy naftowej oraz poziom rozwoju gospodarczego reg...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
20223
2013-11-23
Autorzy
Autorzy "Biblii".

Pokaz slajdów na temat długotrwałego procesu narastania tekstów biblijnych i formowania się kanonu b...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4480
2010-11-15
Naród wybrany - prezentacja
Naród wybrany - prezentacja

Krótka historia narodu wybranego. Opis życia codziennego Izraelitów w czasach Starego Testamentu. ...

7572
2010-11-15
Geografia starożytnego świata
Geografia starożytnego świata

Karta pracy zawiera tabelkę, w której uczniowie wpisują dane geograficzne dotyczące najważniejszych ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
5392
2010-11-15
Naród wybrany - karta pracy
Naród wybrany - karta pracy

Karta pracy do lekcji dotyczącej narodu wybranego. Zawiera krzyżówkę, wykreślankę i rebus związane t...

6505
2010-11-15
Romantyzm a Biblia
Romantyzm a Biblia

Pokaz slajdów na temat związku literatury i kultury romantycznej z Biblią. Wskazując na inspiracje b...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
5199
2010-11-15
Wybrańcy i Bóg
Wybrańcy i Bóg

Pokaz slajdów z wizerunkami bohaterów Starego Testamentu. Przypomina imiona postaci cieszących się p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
2668
2010-11-15
Czas i wydarzenia w Biblii
Czas i wydarzenia w Biblii

Pokaz slajdów poświęcony czasowi powstania Biblii i opisanym w niej wydarzeniom. Ujmuje chronologię ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4416
2010-11-15
Bóg Starego Testamentu
Bóg Starego Testamentu

Ekran intarektywny ukazuje relacje Boga Starego Testamentu i narodu wybranego w oparciu o historię p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
5171
2010-11-15
Biblia, znaczy księgi
Biblia, znaczy księgi

Ekran wyjaśniający znaczenie i etymologię słowa „biblia”. Prezentuje podział Biblii na Stary i Nowy ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
9159
2010-11-15
Cierpienie wiernego Hioba
Cierpienie wiernego Hioba

Ekran prezentujący treść Księgi Hioba oraz problematykę etyczną i egzystencjalną skupioną wokół kwes...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
6544
2010-11-15