ZalogujZarejestruj

4 zasobów Wyniki wyszukiwania ""Sarmaci""

Zawęź wyniki

Rewizyta Duńczyków
5971
2015-05-12
Rewizyta Duńczyków
Karta pracy w dwóch wersjach. Oba warianty zawierają ten sam tekst traktujący o zwyczajach Sarmatów, inne są jednak polecenia – wyznaczające całkowicie odmienne sposoby pracy z przytoczonym tekstem oraz uwzględniające zróżnicowa...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5626
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Karta pracy powiązana z nagraniem, zawiera pytania odnoszące się do słuchowiska opartego na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5783
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Scenariusz zajęć kształtujących postawę otwartości wobec rozmaitych norm społecznych, przekonań i kultur. Uczniowie rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu źródłowego, poznają różnice między obyczajowością XVII-wiecznych Duńczy...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Gołe Dunki i kaszanka
6373
2015-05-12
Gołe Dunki i kaszanka
Słuchowisko na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska stanowiące podstawę do dyskusji o rozumieniu różnych norm i kultur. Czyta Krzysztof Kulesza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Szukaj poza portalem: