ZalogujZarejestruj

2133 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
10378
2015-05-12
Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
Materiał filmowy: rozmowa z reżyserem Waldemarem Krzystkiem na temat osób pracujących przy tworzeniu filmów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
W grupie raźniej
10821
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9989
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
8726
2015-05-12
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu realizacji filmu jako dzieła zbiorowego, mających na celu kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole. Uczniowie biorą udział w grze-symulacji, w ramach której  plan...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Role społeczne
8546
2015-05-12
Role społeczne
Karta pracy w trzech wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów jest określenie ról odgrywanych przez członków grupy ważnych ze zwzględu na realizację zadania i dla współżycia rozwoju grupy, ale także tych, kt&oa...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Jakie masz mniemanie o sobie?
8684
2015-05-12
Jakie masz mniemanie o sobie?
Materiał filmowy: rozmowa z dr Małgorzatą Biedroń, pedagogiem, na temat pojęcia samoocena, a także zawyżonej i zaniżonej samooceny oraz ich wpływu na zachowanie ludzi.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Ja w lustrze, czyli samoocena
15568
2015-05-12
Ja w lustrze, czyli samoocena
Scenariusz zajęć wspomagających kształtowanie się samoświadomości oraz umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny. Uczniowie współdziałają w grupie, wykorzystując dla dobra zespołu swoje indywidualne przymioty.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Cechy pozytywne
9003
2015-05-12
Cechy pozytywne
Karta pracy pozwalająca na wskazanie tych zalet każdego członka zespołu, które przyczyniły się do efektywnej współpracy.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Znajdź mocne strony
11058
2015-05-12
Znajdź mocne strony
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości związane ze zdolnością do indentyfikowania zalet przydatnych różnym profesjom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny
10861
2015-05-12
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny
Scenariusz zajęć, które poruszają temat znaczenia świadomości swoich mocnych i słabych stron, a także potrzeby samorozwoju. Uczniowie identyfikują swoje wady i zalet, a także poznają główne elementy i zasady redagowania listu motywacyjnego o...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Słup ogłoszeniowy
10247
2015-05-12
Słup ogłoszeniowy
Karta pracy w pięciu wersjach o tym samym poziomie trudności, przeznaczona do pracy w grupach. Zadaniem każdego zespołu jest uważne odczytanie ogłoszenia zamieszczonego na karcie oraz wypisanie pożądanych cech kandydata.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
List motywacyjny
10659
2015-05-12
List motywacyjny
Karta pracy – szablon listu motywacyjnego do uzupełnienia przez uczniów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szukaj poza portalem: