ZalogujZarejestruj

245 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Język obcy nowożytny Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

What time is your flight?
10860
2017-02-16
What time is your flight?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”What time is your flight?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazek zegara tarczowego wskazuje godzinę, po upływie czasu wyświetla się...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Czy znasz poprawną pisownię nazw przedmiotów i miejsc na dworcu kolejowym?
13036
2017-02-16
Czy znasz poprawną pisownię nazw przedmiotów i miejsc na dworcu kolejowym?
Quiz interaktywny (wpisz) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Zadaniem ucznia jest poprawne wpisanie usłyszanego wyrażenia. Klikając na znak zapytania można skorzystać z podpowiedzi.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Poznaj pisownię nazw miejsc na lotnisku.
13529
2017-02-16
Poznaj pisownię nazw miejsc na lotnisku.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Uczeń ma za zadanie przeciągnąć rozsypane litery, tak aby poprawnie ułożyć usłyszane wyrażenie.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Ułóż zdania o metrze!
13398
2017-02-16
Ułóż zdania o metrze!
Cztery quizy interaktywne (przeciągnij i upuść) z wykorzystaniem nagrań audio - uczeń słucha nagrania, a następnie przeciąga wyrazy, żeby ułożyć poprawne zdanie.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Poćwicz pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
10170
2017-02-16
Poćwicz pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
Quiz interaktywny (przepisz) - uczeń klika na obrazek znajdujący się na ekranie, słyszy nagranie, czyta tekst i wpisuje w puste miejsce to, co usłyszał i przeczytał.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny, Edukacja polonistyczna
Na dworcu kolejowym.
11173
2017-02-16
Na dworcu kolejowym.
Trzy quizy interaktywne związane z dworcem kolejowym: "quiz interaktywny połącz liniami" - uczeń łączy obrazki ze słówkami; "quiz wykreślanka" - uczeń ma za zadanie odnaleźć wśród rozsypanych liter nazwy przedmiotó...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Rozpoznaj miejsca na lotnisku!
10419
2017-02-16
Rozpoznaj miejsca na lotnisku!
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) - uczeń słyszy nazwę miejsca na lotnisku, następnie ma za zadanie wybrać obrazek przedstawiający wskazane miejsce.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Czy znasz poprawną pisownię nazw miejsc na lotnisku?
10062
2017-02-16
Czy znasz poprawną pisownię nazw miejsc na lotnisku?
Quiz interaktywny (wpisz) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Zadaniem ucznia jest poprawne wpisanie usłyszanego wyrażenia. Klikając na znak zapytania można skorzystać z podpowiedzi.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Słowniczek - lotnisko!
11103
2017-02-16
Słowniczek - lotnisko!
Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwy przedmiotów i miejsc związanych z lotniskiem, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Where’s platform 1?
8877
2017-02-16
Where’s platform 1?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s platform 1?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę na peron, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Jak szybko piszesz? (1)
8035
2017-02-16
Jak szybko piszesz? (1)
Quiz interaktywny - uczeń ćwiczy pod presją czasu pisownię wyrazów w języku angielskim związanych z pobytem na lotnisku, w metrze i na dworcu: train, train station, platform, ticket office, single ticket, return ticket, Airport, departures, arrival...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Where’s the baggage reclaim?
8187
2017-02-16
Where’s the baggage reclaim?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s the baggage reclaim?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Szukaj poza portalem: