ZalogujZarejestruj

19 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Etyka Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Ocena postępowania dziewczynki na podstawie filmu pt.
4150
2016-11-08
Ocena postępowania dziewczynki na podstawie filmu pt. "Ludka". Samodzielne pisanie listu do bohaterki - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować postawy moralne związane z przyjaźnią i koleżeństwem oraz rozwijać umiejętności słownych i pisemnych wypowiedzi oraz oceniania innych i samooceny.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Ocena postępowania dziewczynki na podstawie filmu pt.
3583
2016-11-08
Ocena postępowania dziewczynki na podstawie filmu pt. "Ludka". Samodzielne pisanie listu do bohaterki - załącznik 1
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować postawy moralne związane z przyjaźnią i koleżeństwem oraz rozwijać umiejętności słownych i pisemnych wypowiedzi oraz oceniania innych i samooceny.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
„Obcy”, czyli kto?
12530
2015-02-19
„Obcy”, czyli kto?
Scenariusz zajęć, których tematem jest szeroko rozumiana „obcość” i sposoby zapobiegania dyskryminacji osób wykluczonych. Scenariusz zakłada kształtowanie zachowań tolerancyjnych i empatycznych wobec osób znajdujących się ...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja muzyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Mówią o mnie, że jestem...
14821
2015-02-19
Mówią o mnie, że jestem...
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości związane ze stereotypowym postrzeganiem zwierząt.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja muzyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Kim są Romowie?
13379
2015-02-19
Kim są Romowie?
Karta pracy pogłębia wiedzę uczniów na temat historii Romów oraz wdraża do pracy z tekstami źródłowymi. Karta na dwa warianty uwzględniające poziom umiejętności lingwistycznych dzieci.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja muzyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Obce czy bliskie?
10439
2015-02-19
Obce czy bliskie?
Karta pracy pozwala dzieciom wczuć się we wskazaną sytuację „obcego” i nazwać emocje jej towarzyszące. Karta poszerza zasób słownictwa.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja muzyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Jak to z biedronką bywa... - rozważania o magicznych słowach
8068
2015-02-19
Jak to z biedronką bywa... - rozważania o magicznych słowach
Scenariusz zajęć poświęconych tematowi stosowania zwrotów grzecznościowych, wyrażających szacunek do innych osób. W czasie zajęć uczniowie rozwijają umiejętność efektywnej pracy z tekstem, przygotowują inscenizację wiersza oraz wykonują ćwic...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Żuk
8220
2015-02-19
Żuk
Nagranie dźwiękowe recytacji wiersza Jana Brzechwy „Żuk”. Czyta Elżbieta Golińska.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Naklejki Kasi
6561
2015-02-19
Naklejki Kasi
  Karta pracy zawierająca zadanie matematyczne, wykorzystujące umiejętność logicznego myślenia i analizowania informacji zawartych w poleceniu.    
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Wykreślanka z owadami
7845
2015-02-19
Wykreślanka z owadami
Karta pracy rozwijająca myślenie analityczne i symboliczne.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Kot i kogut
8772
2015-02-19
Kot i kogut
Nagranie dźwiękowe recytacji wiersza Ignacego Krasickiego „Kot i kogut”. Czyta Elżbieta Golińska.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Dzieci świata – różne czy takie same?
16174
2015-02-19
Dzieci świata – różne czy takie same?
Scenariusz zajęć, których tematem jest tolerancja wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej oraz akceptacja tej odmienności. Uczniowie poznają informacje z zakresu geografii i antropologii, rozwijają zdolności matematyczne, językowe...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Szukaj poza portalem: