ZalogujZarejestruj

Krzyżówka: Dyscypliny sportu - siatkówka

Krzyżówka: Dyscypliny sportu - siatkówka

Krzyżówki, które przybliżają dyscypliny sportowe. Kojarzenie za pomocą obrazka jaka to dyscyplina, jaki przedmiot związany ze sportem.

  Liczba wyświetleń: 13371
  Liczba pobrań: 338
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84493 (72718)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń w zakresie sportów całego życia i wypoczynku
posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją
4.b
Uczeń w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej
wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna
3.c
Uczeń w zakresie sportów całego życia i wypoczynku
bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego
3.d
Uczeń w zakresie sportów całego życia i wypoczynku
wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości
4.e
Uczeń w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
4.f
Uczeń w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej
potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
1.3
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia
1.3
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia
1.4
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu
1.5
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń
1.6
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu
2.3
Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych
Uczeń rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze
2.3
Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych
Uczeń rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze
3.2
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu
3.2
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu
3.3
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
3.3
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
3.3
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
3.4
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek
3.4
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek
3.5
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, podania piłki do partnera jednorącz i o burącz w m iejscu l ub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu
3.5
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, podania piłki do partnera jednorącz i o burącz w m iejscu l ub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu
3.7
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach
3.7
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych
Uczeń jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Weseła Wojnarowicz