ZalogujZarejestruj

Sprawdzian - Czworokąty

Sprawdzian - Czworokąty

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności dot. czworokątów.

  Liczba wyświetleń: 18400
  Liczba pobrań: 1626
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84144 (72447)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

9.4
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez
9.5
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu
9.4
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez
9.5
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Elżbieta Brożyńska