ZalogujZarejestruj

Wyrażenia algebraiczne – karta pracy A4

Wyrażenia algebraiczne – karta pracy A4

Karta pracy zawierająca trzy zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych:

  • mnożenie sum algebraicznych przez liczbę,
  • mnożenie sum algebraicznych,
  • działania łączne (rozbudowane) na wyrażeniach algebraicznych.
  Liczba wyświetleń: 16931
  Liczba pobrań: 1856
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84017 (72348)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.1
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami
6.2
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
6.3
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej
6.4
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne
6.5
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne
6.6
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias
17.2
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
17.3
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych
18.2
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych
18.2
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych
18.3
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany
18.3
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz