ZalogujZarejestruj

Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 60°, 30°

Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 60°, 30°
Prezentacja jest materiałem pomocniczym do scenariusza dotyczącego wprowadzenia własności trójkątów o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 60°, 30° oraz ich wykorzystania do rozwiązywania zadań.
  Liczba wyświetleń: 8363
  Liczba pobrań: 1051
  Dodano: 2010-11-15
IMP_83746 (72127)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.7
Figury płaskie
Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa
10.8
Figury płaskie
Uczeń korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w trapezach
22.8
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego)
23.2.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:
przekątne rombu ABCD mają długości AC =8dm i BD =10dm. Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE. (zadanie ma dwie odpowiedzi).

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Janina Morska