ZalogujZarejestruj

Gęstość substancji

Gęstość substancji
Animacja przedstawia, czym jest gęstość substancji.
  Liczba wyświetleń: 5021
  Liczba pobrań: 48
  Dodano: 2010-11-15
IMP_109893 (65894)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem gęstości
3.4
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych
8.4
Wymagania przekrojowe
Uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba)
1.7
Wymagania przekrojowe
Uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-)
2.3
Ruch i siły
Uczeń przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina)
5.1
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
5.2
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Michał Reszka