ZalogujZarejestruj

Planowanie na co dzień

Planowanie na co dzień
Ilustracja przedstawia, efekt działania zgodnie z planem oraz bez planu. Może być wykorzystana na lekcjach wprowadzających do programowania.
  Liczba wyświetleń: 2253
  Liczba pobrań: 22
  Dodano: 2010-11-15
IMP_109427 (65524)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5.1
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów
5.2
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej
1.2.3
Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
Uczeń formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:
sterowanie robotem lub obiektem na ekranie
6.2
(klasy VII-VIII) Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
Uczeń stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
6.2.2
(klasy VII-VIII) Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
Uczeń stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • DC Edukacja