ZalogujZarejestruj

Liczby i ich własności

Liczby i ich własności

Scenariusz zajęć kółka matematycznego w II klasie gimnazjum. Uczniowie poprzez oglądane plansze dotyczące liczb i uzupełniane schematy (w tym uzupełniane za pomocą komputera w programie Word) utrwalają sobie pojęcie liczb wymiernych, niewymiernych, klasyfikują liczby. Pracując w grupach, rozwiązują zadania dotyczące liczb – są to zadania nietypowe, z którymi nie spotykają się często na lekcjach. Korzystają z pomocy – schematy rozwiązań w formie wskazówek i odpowiedzi do każdego zadania.

  Liczba wyświetleń: 6960
  Liczba pobrań: 279
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105280 (62340)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000)
1.2
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora)
1.3
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe
1.4
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb
1.5
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne
1.6
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych
2.1
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej
2.3
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne
2.4
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne
4.1
Pierwiastki
Uczeń oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
4.3
Pierwiastki
Uczeń mnoży i dzieli pierwiastki drugiego stopnia
4.4
Pierwiastki
Uczeń mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia
1.5
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim
2.14
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
16.1
Pierwiastki
Uczeń oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
16.2
Pierwiastki
Uczeń szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
16.5
Pierwiastki
Uczeń mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia
16.5
Pierwiastki
Uczeń mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia
24.4
Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
Uczeń znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz