ZalogujZarejestruj

Ostrosłupy - uzupełnij wzory

Ostrosłupy - uzupełnij wzory

Schemat pokazuje rzuty równoległe ostrosłupa oraz do uzupełnienia strukturę wzorów na: Pp, Pb, Pc i V każdej figury.

  Liczba wyświetleń: 18374
  Liczba pobrań: 261
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105006 (62107)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

11.1
Bryły
Uczeń rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe
11.2
Bryły
Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym)
11.3
Bryły
Uczeń zamienia jednostki objętości
11.6
Obliczenia w geometrii
Uczeń stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm sześć. dm sześć. m sześć
25.1
Geometria przestrzenna
Uczeń rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe
25.2
Geometria przestrzenna
Uczeń oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładowym zadaniu: Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego dwa równe kąty mają po 45 stopni, a najdłuższy bok ma długość 6*sqrt(2) dm. Jeden z boków prostokąta, który jest w tym graniastosłupie ścianą boczną o największej powierzchni, ma długość 4 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
25.3
Geometria przestrzenna
Uczeń oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładzie: Prostokąt ABCD jest podstawą ostrosłupa ABCDS, punkt M jest środkiem krawędzi AD, odcinek MS jest wysokością ostrosłupa. Dane są następujące długości krawędzi: AD=10cm, AS=13cm oraz AB=20cm. Oblicz objętość ostrosłupa

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz