ZalogujZarejestruj

Zachowanie smoły

Zachowanie smoły
Ilustracja animowana przedstawia zachowanie się smoły pod wpływem różnych sił.
  Liczba wyświetleń: 2769
  Liczba pobrań: 17
  Dodano: 2010-11-15
IMP_104164 (61390)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem gęstości
3.4
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych
3.5
Właściwości materii
Uczeń opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie
3.7
Właściwości materii
Uczeń formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania
3.8
Właściwości materii
Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
3.9
Właściwości materii
Uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa
5.1
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
5.2
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością
5.5
Właściwości materii
Uczeń posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu
5.6
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością
5.7
Właściwości materii
Uczeń analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa
5.7
Właściwości materii
Uczeń analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa
5.8
Właściwości materii
Uczeń opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście tłumaczy formowanie się kropli
5.9.2
Właściwości materii
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Bartosz Mikołajczyk