ZalogujZarejestruj

Zwierciadło kuliste wklęsłe

Zwierciadło kuliste wklęsłe

Schemat obrazuje odbicie światła w zwierciadle kulistym wklęsłym, gdzie promienie odbijają się do wewnątrz. Powstały trójkąt OAF jest równoramienny, więc OF=FA. Materiał może być przydatny do zilustrowania zachowania światła podczas realizowania tematów z optyki.

  Liczba wyświetleń: 10365
  Liczba pobrań: 82
  Dodano: 2010-11-15
IMP_77629 (50897)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.4
Fale elektromagnetyczne i optyka
Uczeń opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe
II.10.6
Zakres rozszerzony
Fale elektromagnetyczne i optyka
Uczeń stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków
9.2
Optyka
Uczeń opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej
9.4
Optyka
Uczeń analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej
9.5
Optyka
Uczeń konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając położenie ogniska

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Piekarska, Radosław Michalak