ZalogujZarejestruj

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają pojęcie dwusiecznej kąta i jej konstrukcję. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.

  Liczba wyświetleń: 4049
  Liczba pobrań: 249
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74383 (48103)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.18
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.1
Symetrie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Witold Pająk