ZalogujZarejestruj

Galeria ilustracji związanych z pogodą

Galeria ilustracji związanych z pogodą

Zasób zawiera ilustracje związane z pogodą

  Liczba wyświetleń: 12905
  Liczba pobrań: 469
  Dodano: 2010-11-15
GEN_00162 (109474)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5
Uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych
3.2
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce
3.3
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody
3.11
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrządów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii
3.12
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia nieba, prowadzi kalendarz pogody
10.1
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie
Uczeń podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania)
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
3
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
3
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
3.1
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru)
3.2
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki
3.2
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki
3.3
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności
3.4
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia
3.6
Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody
Uczeń nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
4.10.1
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania
6.16.1
Elektryczność
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk
6.16.2
Elektryczność
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Rutkowska
  • YDP SA