ZalogujZarejestruj

Galeria ilustracji związanych z czasem

Galeria ilustracji związanych z czasem

Zasób zawiera ilustracje związane z czasem

  Liczba wyświetleń: 6629
  Liczba pobrań: 217
  Dodano: 2010-11-15
GEN_00154 (109466)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

12.3
Obliczenia praktyczne
Uczeń wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach
12.6
Obliczenia praktyczne
Uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr
12.8
Obliczenia praktyczne
Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość
12.9
Obliczenia praktyczne
Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s
2.3
Ruch i siły
Uczeń przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina)
2.4
Ruch i siły
Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta
12.3
Obliczenia praktyczne
Uczeń wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach
12.6
Obliczenia praktyczne
Uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr
12.8
Obliczenia praktyczne
Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość
12.9
Obliczenia praktyczne
Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Łukasz Dejnarowicz