ZalogujZarejestruj

Galeria przedstawiająca piłki tenisowe

Galeria przedstawiająca piłki tenisowe

Zasób zawiera ilustracje piłek tenisowych

  Liczba wyświetleń: 3930
  Liczba pobrań: 8
  Dodano: 2010-11-15
GEN_00140 (109452)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Właściwości materii
Uczeń analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
11.2
Bryły
Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym)
25.2
Geometria przestrzenna
Uczeń oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładowym zadaniu: Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego dwa równe kąty mają po 45 stopni, a najdłuższy bok ma długość 6*sqrt(2) dm. Jeden z boków prostokąta, który jest w tym graniastosłupie ścianą boczną o największej powierzchni, ma długość 4 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
25.3
Geometria przestrzenna
Uczeń oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładzie: Prostokąt ABCD jest podstawą ostrosłupa ABCDS, punkt M jest środkiem krawędzi AD, odcinek MS jest wysokością ostrosłupa. Dane są następujące długości krawędzi: AD=10cm, AS=13cm oraz AB=20cm. Oblicz objętość ostrosłupa

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Ryszard Niedzielski
  • Michał Mirski, Piotr Michniewicz