ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Owce w Sieci - kreskówki

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Owce w Sieci - kreskówki

Celem kreskówek "Owce w Sieci" jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Kreskówki odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.

Kreskówki dostępne również na stronie http://dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci.

  Liczba wyświetleń: 21042
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2014-09-23
ORE218 (109293)

Zasoby z zestawu

16767
2012-03-28
"Owce w sieci" - scenariusz lekcji
Propozycje gier i zabaw z wykorzystaniem kreskówek Owce w Sieci w zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.5
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
5.b
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu
5.c
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
5.2
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet
5.3
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Fundacja Dzieci Niczyje