ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Plik i Folder - odkrywcy internetu

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Plik i Folder - odkrywcy internetu

Dwaj zabawni bohaterowie zamieszkują pulpit pewnego komputera – urwis Plik i jego bystry przyjaciel Folder tłumaczą najmłodszym jak korzystać z komputera. 

 

  Liczba wyświetleń: 19072
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2014-09-23
ORE217 (109277)

Zasoby z zestawu

Przygody Plika i Foldera w Sieci
25506
2014-09-23
Przygody Plika i Foldera w Sieci
Propozycje edukacyjnych zajęć interaktywnych powiązanych z filmami Plik i Folder - odkrywcy internetu. Obejmują krótkie opisy przygód, a następnie ćwieczenia rozwijające i utrwalające zasady bezpiecznego korzystania z komputera ora...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.5
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
5.b
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu
5.c
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
1.5
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym
1.6
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera
2.1
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych
Uczeń komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety
7.1
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym
7.3
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia
5.2
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet
5.3
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
10.3
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • NASK
  • Zygzaki