ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Kursor - wykłady o bezpieczeństwie w sieci

Kursor - wykłady o bezpieczeństwie w sieci

Siedem prezentacji-wykładów: „Prywatność”, „Nowe trendy”, „Niebezpieczne kontakty”, „Cyberprzemoc”, „Netykieta” , „Security” i „Szkodliwe treści” to  materiały, przygotowane przez specjalistów z NASK i FNiW. Mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli do przeprowadzenia zajęć  w starszych klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Mogą stanowic punkt wyjścia do rozmów na godzinach wychowawczych i na lekcjach informatyki, jak również na radach pedagogicznych i podczas spotkań z rodzicami.

  Liczba wyświetleń: 42237
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2014-09-24
ORE216 (109274)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.5
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
5.b
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu
5.c
Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
1.5
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym
1.6
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera
2.1
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych
Uczeń komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety
7.1
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym
7.3
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia
3.4
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych
Uczeń stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci
7.3
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki
Uczeń wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej
5.2
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet
5.3
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
10
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
10.3
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci

Informacje licencyjne