ZalogujZarejestruj

Mnożenie wielomianów 2 - Khan Academy

Mnożenie wielomianów 2 - Khan Academy

Lekcja mamtematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń poznaje mnożenie wielomianów.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 3752
  Liczba pobrań: 16
  Dodano: 2013-12-31
ORE197 (107346)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.3
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej
6.5
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne
18.2
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych
18.3
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany

Informacje licencyjne