ZalogujZarejestruj

Korzystamy z Google Scholar

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Korzystamy z Google Scholar

Film (samouczek dla nauczyciela) dotyczący wykorzystania wyszukiwarki Google Scholar.

  Liczba wyświetleń: 4295
  Liczba pobrań: 19
  Dodano: 2013-12-18
ZAK10302 (106289)

Zasoby z zestawu

Korzystanie z wyszukiwarki Google Scholar
4303
2013-12-18
Korzystanie z wyszukiwarki Google Scholar
Quiz (materiał dla nauczyciela) na temat korzystania z wyszukiwarki Google Scholar.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka
Tworzenie publikacji naukowych i publikowanie ich
4201
2013-12-18
Tworzenie publikacji naukowych i publikowanie ich
Scenariusz zajęć komputerowych na temat wyszukiwania i wykorzystywania publikacji naukowych za pomocą serwisu Google Scholar.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.5
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym
1.6
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
Uczeń przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera
3.1
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
Uczeń wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu)
3.3
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
Uczeń wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach
3.4
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
Uczeń opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej
7.2
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń szanuje prywatność i pracę innych osób
7.3
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu
Uczeń przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia
7.3.2
(klasy VII-VIII) Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Uczeń korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:
tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony
10.1
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją
10.2
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń postępuje etycznie w pracy z informacjami
10.3
(klasy VII-VIII) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
Uczeń rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci

Informacje licencyjne