ZalogujZarejestruj

Jak formatować tekst w programie MS Word?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Jak formatować tekst w programie MS Word?

Ćwiczenie interaktywne dotyczące wiedzy o formatowaniu tekstu w programie Word.

  Liczba wyświetleń: 2226
  Liczba pobrań: 55
  Dodano: 2013-12-02
ZAK04203 (105850)

Zasoby z zestawu

Formatowanie tekstu w programie MS Word
2781
2013-12-02
Formatowanie tekstu w programie MS Word
Film (samouczek) dotyczący formatowania tekstu w programie Word.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka
Podstawy formatowania tekstu
2795
2013-12-02
Podstawy formatowania tekstu
Scenariusz zajęć komputerowych dotyczący formatowania tekstu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.2
Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych
Uczeń opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem
7.3.4
(klasy VII-VIII) Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Uczeń korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:
tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza

Informacje licencyjne