ZalogujZarejestruj

Zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona

Zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
Od czego zależy przyspieszenie ciała. Definicja drugiej zasady dynamiki. Definicja Newtona wyrażona we wzorach.
  Liczba wyświetleń: 4320
  Liczba pobrań: 134
  Dodano: 2013-11-23
QWE00601 (105641)

Zasoby z zestawu

Druga zasada dynamiki
8214
2013-11-23
Druga zasada dynamiki
Prezentacja doświadczeń potwierdzających drugą zasadę dynamiki Newtona.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Newton po raz drugi
3339
2013-11-23
Newton po raz drugi
Ćwiczenie interaktywne, w którym uczeń wykonuje zadania ugruntowujące wiedzę z zakresu drugiej zasady dynamiki Newtona.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.7
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
6.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
2.15
Ruch i siły
Uczeń posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem
8.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami
8.2
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons