ZalogujZarejestruj

Żołądek

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Żołądek
Zapoznanie uczniów z funkcjami układów oraz narządów człowieka.
  Liczba wyświetleń: 4907
  Liczba pobrań: 128
  Dodano: 2013-11-26
ASD023002 (104453)

Zasoby z zestawu

Jak działa człowiek?
4702
2013-11-26
Jak działa człowiek?
Zapoznanie uczniów z funkcjami układów oraz narządów człowieka.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Przyroda
Funkcje układów człowieka
8437
2013-11-26
Funkcje układów człowieka
Zapoznanie uczniów z funkcjami układów oraz narządów człowieka.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Przyroda

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

8.2
Organizm człowieka
Uczeń wymienia podstawowe funkcje poznanych układów człowieka
3.3.1
Organizm człowieka
Układ ruchu
Uczeń rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn
3.3.2
Organizm człowieka
Układ ruchu
Uczeń przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę składników chemicznych kości
3.4.1
Organizm człowieka
Układ pokarmowy i odżywianie się
Uczeń rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją
3.4.4
Organizm człowieka
Układ pokarmowy i odżywianie się
Uczeń przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów; określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi
3.5.1
Organizm człowieka
Układ krążenia
Uczeń rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje
3.6.1
Organizm człowieka
Układ odpornościowy
Uczeń wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje
3.7.1
Organizm człowieka
Układ oddechowy
Uczeń rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją
3.8.2
Organizm człowieka
Układ moczowy i wydalanie
Uczeń rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje
3.9.1
Organizm człowieka
Układ nerwowy
Uczeń rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa ich funkcje
4.1
Ja i moje ciało
Uczeń wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons