ZalogujZarejestruj

Ciepło czy zimno?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Ciepło czy zimno?

Ilustracje do druku - przedstawiają mieszkańców różnych stron świata. Zadaniem dzieci jest określenie, jaka temperatura panuje zwykle w miejscach zamieszkania postaci na obrazkach. Dzieci kolorują rysunki i wklejają do zeszytów.

  Liczba wyświetleń: 8276
  Liczba pobrań: 357
  Dodano: 2013-11-25
ABC05504 (103608)

Zasoby z zestawu

Budowa termometru
16652
2013-11-25
Budowa termometru
Widżet interaktywny pozwala utrwalić informacje związane z budową i działaniem termometru.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Temperatura w różych porach roku
11023
2013-11-25
Temperatura w różych porach roku
Dzieci ćwiczą m.in. umiejętność posługiwania się termometrem; tłumaczą, dlaczego niektóre zwierzęta zasypiają lub gromadzą tłuszcz na zimę. Przeprowadzają doświadczenie i wyciągaja wnioski na temat zjawiska zmiany stanu skupienia wody. ...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Termometry
50056
2013-11-25
Termometry
Karta pracy - służy do utrwalania umiejętności odczytywania temperatury.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5
Uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach

Informacje licencyjne