ZalogujZarejestruj

Sponsoring - scenariusz zajęć profilaktycznych

Sponsoring - scenariusz zajęć profilaktycznych

Zajęcia dotyczą jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych jaką jest sponsoring. Podczas zajęć omówione zostają przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym osobom, które podejmują kontakty seksualnie w zamian za prezenty i pieniądze.

  Liczba wyświetleń: 12609
  Liczba pobrań: 1231
  Dodano: 2013-09-30
ORE00050 (103287)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5
Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi
7
Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej
13
Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie
15
Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej
24
Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu:
  • Logo autora