ZalogujZarejestruj

Dookoła świata

Dookoła świata
Zapoznanie uczniów z różnorodnością krajobrazów świata
  Liczba wyświetleń: 4465
  Liczba pobrań: 108
  Dodano: 2013-08-20
ASD042001 (102517)

Zasoby z zestawu

Zgadnij, gdzie jesteś
14922
2013-08-20
Zgadnij, gdzie jesteś
Zapoznanie uczniów z różnorodnością krajobrazów świata
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Google Maps
4649
2013-08-20
Google Maps
Zapoznanie uczniów z różnorodnością krajobrazów świata
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

13.2
Krajobrazy świata
Uczeń opisuje krajobrazy świata, w szczególności: lasu równikowego wilgotnego, sawanny, pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej, rozpoznaje je na ilustracji oraz lokalizuje na mapie
4.1
Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie
Uczeń wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów
4.2
Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie
Uczeń odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów atmosferycznych na podstawie klimatogramów i map klimatycznych
4.3
Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie
Uczeń przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach
4.4
Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie
Uczeń rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów
4.7
Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie
Uczeń ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów
5.6
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons