A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wychowanie fizyczne Punkt podstawy programowej 10.2.2

Uruchom Pobierz zasób

Modułowy program nauczania wychowania fizycznego dla III i IV etapu edukacji


Program nauczania wychowania fizycznego oparty na współczesnych postulaty nauk o wychowaniu fizycznym, a w szczególności:

  • repedagogizacji wychowania fizycznego (Macieja Demela),
  • równowagi pomiędzy kształceniem fizycznym a wychowaniem fizycznym (Henryka Grabowskiego),
  • rzeczywistego związku pomiędzy treściami edukacji a treściami życia człowieka (Andrzeja Pawłuckiego),
  • faktycznego, a nie werbalnego zaangażowania nauczycieli w sprawy zdrowia uczniów (Andrzeja Krawańskiego),
  • rozwijania umiejętności życiowych uczniów w ramach wychowania fizycznego (Barbary Woynarowskiej),
  • wykorzystania edukacyjnego potencjału koncepcji „sprawności powiązanej ze zdrowiem” (health related fitness; Wiesława Osińskiego)

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.


  Liczba wyświetleń: 10198
  Liczba pobrań: 268
  Dodano: 2013-07-31
ORE00032 (101403)