ZalogujZarejestruj

KWARTALNIK ROMSKI / NR 9/3 2013

KWARTALNIK ROMSKI / NR 9/3 2013

W kwartalniku zamieszczone zostały informacje dotyczące aktualnych wydarzeń dotyczących społeczności romskiej w regionie radomskim i nie tylko, opisane zostały historie romskich rodów, poruszone zostały zagadnienia związane z kulturą, obyczajami i historią Romów.

  Liczba wyświetleń: 5446
  Liczba pobrań: 34
  Dodano: 2013-07-30
ORE00019 (101362)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

8.2
Naród i mniejszości narodowe
Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja
8.3
Naród i mniejszości narodowe
Uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację)
II.6.4
Zakres rozszerzony
Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe
Uczeń charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów żyjące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia prawa, które im przysługują
8.4
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu:
  • Logo autora