ZalogujZarejestruj

65 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Etyka Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jak pomagać?
7332
2015-05-12
Jak pomagać?
Scenariusz zajęć kształtujących zachowania empatyczne oraz rozwijających umiejętności interpersonalne. Uczniowie odgrywają scenkę rodzajową i poddają ją analizie metodą „sześciu myślowych kapeluszy” de Bono. Poznają sposoby pomagania innym ora...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski
 Ukryta moc słów (część II)
25094
2015-02-19
Ukryta moc słów (część II)
Scenariusz zajęć kontynuujących tematykę podjętą na zajęciach według scenariusza „Ukryta moc słów” (część I). Uczniowie  utrwalają i pogłębiają wiedzę na temat  komunikacji „otwartej” i „ukrytej” oraz r...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika
Ja i czas (część II)
15900
2015-02-19
Ja i czas (część II)
Scenariusz zajęć stanowiących II część rozważań na na temat czasu jako szczególnego dobra oraz zarządzania sobą w czasie. Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat planowania podejmowanych przez siebie działań, uczą się określać priorytety czynności met...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Historia, Informatyka, Przyroda, Technika
Jak odstraszyć strach?
22416
2015-02-19
Jak odstraszyć strach?
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu radzenia sobie z lękiem. Uczniowie diagnozują przyczyny strachu, uczą się rozpoznawać jego objawy psychosomatyczne oraz określają sposoby radzenia sobie z lękiem. Poszerzają słownictwo, poznając przysłowi...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Etyka, Historia, Język polski, Przyroda, Technika
Czy historia należy do królów?
14683
2015-02-19
Czy historia należy do królów?
Scenariusz zajęć będący trzecią częścią większego cyklu. Tematy pozostałych scenariuszy to: „Być jak Jan Sobieski…” oraz „Czy Jan Sobieski był inteligentny?”. Podobnie jak pozostałe części cyklu, porusza zagadnienie intelige...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Historia, Technika
Jak realizować cele?
5642
2015-02-19
Jak realizować cele?
Scenariusz zajęć kształtujących umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie sporządzają plan działań zmierzających do osiągnięcia wybranego celu – wskazują środki sprzyjające temu przedsięwzięciu oraz potencjalne przeszkody. Śr...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Historia, Język polski
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
14711
2015-02-19
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu inności i rozwijających umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie poddają refleksji zagadnienie ludzkiej odmienności, rozpoznają różnorodność wspólnoty klasowej i wskazują sytuac...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część I)
9726
2015-02-19
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część I)
Scenariusz zajęć kształtujących umiejętność przewidywania skutków własnych działań i zachowań. Uczniowie zyskują świadomość, że zdarzenia podlegają prawidłowościom o charakterze fizycznym lub/i społeczno-kulturowym, poznają pojęcia przyczyny i skut...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Przyroda, Technika
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część II)
4674
2015-02-19
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część II)
Scenariusz zajęć kontynuujących temat „W poszukiwaniu przyczyn i skutków” (część I). Uczniowie doskonalą umiejętność wnioskowania – rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych oraz przewidywania konsekwencji własnych dzia...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika
Ukryta moc słów (część I)
8326
2015-02-19
Ukryta moc słów (część I)
Scenariusz zajęć poświęconych tematowi radzenia sobie z presją. Uczniowie dowiadują się, jak rozszyfrowywać komunikaty mające na celu wywieranie presji oraz utrwalają wiadomości na temat przywileju koszyckiego. Tworzą i wygłaszają przemowy, prezentują swo...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika
Czy każda „inność” jest dobra?
4610
2015-02-19
Czy każda „inność” jest dobra?
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu tolerancji, nawiązujących do rozważań prowadzonych na zajęciach według scenariusza „Granice inności”. Uczniowie utrwalają zagadnienia związane z pojęciem dyskryminacji, poddają namysłowi probl...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Granice „inności”
4971
2015-02-19
Granice „inności”
Scenariusz zajęć kształtujących zachowania antydyskryminacyjne i rozwijających zdolności empatyczne, toczących się wokół tematu konfliktów, których podłożem jest odmienność. Uczniowie poznają pojęcia dyskryminacji i stereotypizacji or...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika
Szukaj poza portalem: