ZalogujZarejestruj

27 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

W grupie raźniej
9937
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9185
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
13375
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
13634
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
3691
2015-05-12
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
Karta pracy zawierająca zadania pozwalające na objaśnienie pojęć tolerancji i stereotypu w odniesieniu do filmu Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano „Nietykalni”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Oblicza tolerancji
4873
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Karta pracy umożliwiająca uczniom stworzenie krzyżówki, której hasłem będzie słowo „tolerancja”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Myślę kreatywnie
3317
2015-05-12
Myślę kreatywnie
Karta pracy zawiera zadanie polegające na utworzeniu rebusów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
 Sąd nad Kolumbem
3043
2015-05-12
Sąd nad Kolumbem
Karta pracy powiązana z nagraniem, w dwóch wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tekstu – mowy oskarżyciela lub mowy obrońcy w zależności od wariantu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Schemat zawartości recenzji filmowej
3149
2015-05-12
Schemat zawartości recenzji filmowej
Tabela porządkująca wiedzę uczniów na temat tworzenia recenzji filmowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Podręczny słownik krytyka
2937
2015-05-12
Podręczny słownik krytyka
Karta pracy zawierająca słownictwo służące zredagowaniu recenzji filmowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Style uczenia się
4095
2015-05-12
Style uczenia się
Karta pracy prezentująca style uczenia się właściwe dla wzrokowca, kinestetyka oraz słuchowca.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Połącz kropki
3691
2015-05-12
Połącz kropki
Karta pracy – łamigłówka rozwijająca kreatywne myślenie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: