ZalogujZarejestruj

274 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

W grupie raźniej
9779
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9032
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Role społeczne
7607
2015-05-12
Role społeczne
Karta pracy w trzech wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów jest określenie ról odgrywanych przez członków grupy ważnych ze zwzględu na realizację zadania i dla współżycia rozwoju grupy, ale także tych, kt&oa...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Cechy pozytywne
8053
2015-05-12
Cechy pozytywne
Karta pracy pozwalająca na wskazanie tych zalet każdego członka zespołu, które przyczyniły się do efektywnej współpracy.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Słup ogłoszeniowy
9334
2015-05-12
Słup ogłoszeniowy
Karta pracy w pięciu wersjach o tym samym poziomie trudności, przeznaczona do pracy w grupach. Zadaniem każdego zespołu jest uważne odczytanie ogłoszenia zamieszczonego na karcie oraz wypisanie pożądanych cech kandydata.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
List motywacyjny
9698
2015-05-12
List motywacyjny
Karta pracy – szablon listu motywacyjnego do uzupełnienia przez uczniów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
 Spotkanie z mamą
3594
2015-05-12
Spotkanie z mamą
Karta pracy zawiera opis scenki pantomimicznej do odegrania przez dwie pary uczniów. Karta ma dwie wersje o tym samym poziomie trudności.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Żywe rzeźby
3728
2015-05-12
Żywe rzeźby
"Karta pracy powiązana z nagraniem. Zadaniem uczniów, pracujących w grupach, jest przedstawienie w formie „żywej rzeźby” wskazanego fragmentu słuchowiska. Karta ma pięć wersji o tym samym poziomie trudności."
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Być człowiekiem
7300
2015-05-12
Być człowiekiem
Karta pracy powiązana z filmem. Uczniowie wykonują zadania przy użyciu komputera i narzędzi internetu: określają miejsca, w których działa Polska Akcja Humanitarna, wskazują możliwości jej wspierania, a także redagują tekst zachęcający do zostania ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski
Z empatią na co dzień
7635
2015-05-12
Z empatią na co dzień
Karta pracy powiązana z zabawą pantomimiczną/dramą, umożliwiająca analizę odegranej scenki metodą „sześciu myślowych kapeluszy” de Bono. Karta ma sześć wersji i służy działaniom grupowym: każdy zespół otrzymuje inny wariant karty, co je...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski
Kapitalny pomysł czy kapitańska klęska?
1940
2015-05-12
Kapitalny pomysł czy kapitańska klęska?
Karta pracy powiazana z nagraniem, w pięciu wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów – współdziałających w grupie – jest analiza wybranego pomysłu głównego bohatera słuchowiska na zażegnianie buntu załogi:...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Niełatwo być rozjemcą
2238
2015-05-12
Niełatwo być rozjemcą
Karta pracy pozwalająca na uporządkowanie wiedzy na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Karta służy do pracy zespołowej i ma pięć wersji różniących się poziomem trudności – każda grupa otrzymuje inny wariant karty w z...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szukaj poza portalem: